ICAO Annex’leri

 

 

Şikago Konvansiyonu genel havacılık ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Hava Taşımacılığının kurallarının detayları için Konvansiyon’a toplam 19 adet ek (Annex) oluşturulmuştur.

 

 

1-Annex (Ek) 1 – Personnel Licensing (Personel Lisansları)
2-Annex (Ek) 2 – Rules of the Air (Hava Kuralları)
3-Annex (Ek) 3 – Meteorological Service for International Air Navigation (Uluslararası Hava Navigasyonu için Meteorolojik Hizmeti)
4-Annex (Ek) 4 – Aeronautical Charts (Havacılık Haritaları)
5-Annex (Ek) 5 – Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations (Hava ve Yer Operasyonları için Ölçüm Birimleri)
6-Annex (Ek) 6 – Operation of Aircraft – Aeroplanes (Hava Araçları Operasyonu – Uçaklar)
7-Annex (Ek) 7 – Aircraft Nationality and Registration Marks (Uçaklar için Ulusal ve Tescil İşaretleri)
8-Annex (Ek) 8 – Airworthiness of Aircraft (Uçağın Uçuşa Elverişliliği)
9-Annex (Ek) 9 – Facilitation (Tesis)
10-Annex (Ek) 10 – Aeronautical Telecommunications – Digital Data Communication Systems (Havacılık Haberleşmesi – Dijital Veri Haberleşme Sistemleri)
11-Annex (Ek) 11 – Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri)
12-Annex (Ek) 12 – Search and Rescue (Arama Kurtarma)
13-Annex (Ek) 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation (Uçak Kaza ve Olay İnceleme)
14-Annex (Ek) 14 – Aerodromes – Aerodrome Design and Operations, Heliports (Aerodrome – Aerodrome Tasarım ve İşletmesi, Heliportlar)
15-Annex (Ek) 15 – Aeronautical Information Services (Hava Bilgi Hizmetleri)
16-Annex (Ek) 16 – Environmental Protection – Aircraft Noise (Çevresel Koruma – Uçak Gürültü)
17-Annex (Ek) 17 – Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference (Güvenlik: Kanunsuz Girişimlere Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması)
18-Annex (Ek) 18 – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Güvenli Taşımacılığı)
19-Annex(Ek)19-Safety Managment System, Emniyet Yönetim Sistemi